Gasilci rešujejo življenja ne glede na situacijo in čas

Nemalokrat se pripeti požar, prometna nesreča, poplave in še kaj podobnega. Takrat bi brez pomoči gasilcev in gasilskih društev res težko rešili situacijo, namreč gasilci so usposobljeni ljudje, ki imajo veliko poguma in požrtvovalnosti v sebi, saj si res iskreno želijo pomagati ljudem in živalim.

Nešteto malih otrok sanja, da bi postali gasilci, ko odrastejo saj že otroci v gasilcih vidijo pogumne in neustrašne ljudi, ki odlično kljubujejo vsem težavam in nesrečam, ki se pripetijo.

 

Delovna področja gasilcev

Poglavitno delo vsakega gasilca je zagotovo preprečevanje in gašenje požarov. Požari največkrat izbruhnejo v poletnih mesecih, ko so tla suha, sonce pa zelo močno pripeka. Hudi požari se velikokrat zgodijo tudi v tovarnah ali pa delavnicah, kjer zraven pride tudi do eksplozije zaradi razlitja nevarnih tekočin. Poleg gašenja požarov gasilci tudi preventivno delujejo v bivalnem okolju, svetujejo glede požarne zaščite, izvajajo gasilsko stražo, se redno in temeljito usposabljajo za različne delovne naloge, rešujejo živali, ter rešujejo ljudi in premoženje ob nesrečah in katastrofah.

Gasilska društva so tista, kjer se gasilci zaposlijo. Vse enote skoraj vedno potrebujejo dodaten kader namreč gasilcev, včasih kar primanjkuje. Vsak dan se ekipa gasilcev zbere in se zelo natančno določi, kateri gasilci so na katerih pozicijah in katere so njihove naloge tisti dan.

Gasilci rešujejo življenja ne glede na situacijo in čas

 

Znanja in spretnosti gasilcev in gasilk

Gasilstvo je tiste vrste poklic, katero je občudovano in je težko primerljivo z drugimi poklici, namreč vsi gasilci so zelo dobro izobraženi na vseh področjih. Obvladati morajo prvo pomoč, poznati morajo kemijske reakcije, fizično so zelo dobro pripravljeni, predvsem pa znajo ohraniti mirno glavo ter tako čim bolje rešiti dano situacijo, ki je nastala.

Stalno usposabljanje in urjenje je nekaj, kar morajo gasilci vedno znova in znova dopolnjevati, saj lahko le na ta način, kar se da najbolje opravljajo svoje delo in poslanstvo.