Uspešna telefonska prodaja je odvisna od prodajalcev

Danes obstajajo različne metode prodaje. Večina ljudi ima še vedno najraje, da izdelek pogleda ali na sami lokaciji ali na spletu. Vendar telefonska prodaja ni zanemarljiva metoda prodaje in pridobivanja dobička.

Uspešna telefonska prodaja je odvisna od prodajalcev

Kar nudi telefonska prodaja podjetju, je predsvem povečanje prepoznavnosti izdelka in povečanje prodaje. Pri tem pa je zelo pomembno kako komuniciramo s strankami. Pri tem seveda ne vidimo izraza na obrazu stranke in mimike telesa, da bi si lahko pri tem pomagali z načinom komunikacije. Zato je pomembno, da je naš glas prijazen. Prodajalci so večinoma poučeni, da telefonska prodaja poteka uspešno. Pri tem pa lahko naredijo tudi napake, ki določijo, ali bo stranka izdelek kupila ali ne. Vsak prodajalec se mora na telefonski klic pripraviti. Mora imeti potrebno znanje o izdelku, ki ga prodaja. Kadar prodajalec kliče se ni priporočljivo opravičevati za telefonski klic. Takšna telefonska prodaja nima pozitivnega vpliva, če se opravičujemo za prodajo. Seveda se mora prdajnik vedno predstaviti in iz katerega podjetja kliče. Na ta način se lahko pridobi začetno zaupanje stranke. Ni pa priporočljivo, da se pogovarjamo o osebnih stvareh. Stranka seveda lahko začne govoriti o osebni izkušnji, ki je vezana na določen izdelek. Pri tem je ne prekinjamo ampak poskušamo pogovor navezati na prodajo na nevsiljiv način. Ker ljudje v današnjem času nimajo veliko časa, se mora telefonska prodaja odvijati približno v petih minutah.

Na začetku je smiselno, da takoj povemo za kaj se gre.  Pri tem ne hitimo, torej ne govorimo prehitro. Kadar je glas osebe, kjer poteka telefonska prodaja visok, hiter in nerazločen, potem se stranka hitro poslovi. Stranke tudi ne prekinjamo. Saj vemo, da je potrebno prodati izdelek, to je vendar osnovni namen, ki ga ima telefonska prodaja, vendar bomo stranko užalili s prekinjanjem. Ko kličemo naj bo v ozadju tišina, ne pa glasba in hrup. Stranka mora imeti občutek, da smo se ji posvetili.